“Genezen is weer meer heel worden en zijn. Meer heel kunnen zijn, is jezelf zijn,  ervaren en voelen zoals je als mens bedoeld bent”.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE PRAKTIJK VOOR
KLASSIEKE HOMEOPATHIE VAN LIA OPSTAL-DEES.


Informatie-filmpje NVKH